Maja Husa Jakobsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Maja Husa Jakobsen

Maja Husa Jakobsen
06.09.2011
Marschark, Marc Spencer, Patricia Elisabeth The Oxford handbook of deaf studies, language, and education – Volume II 2. bd., 512 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. GBP 80 ISBN 978-0-...
Maja Husa Jakobsen
27.01.2015
du Feu, Margaret Chovaz, Cathy Mental health and deafness 296 s, tab. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris: GBP 26 ISBN 978-0-19-986075-3 Dette er en lettfattet introduksjon til de døves...