Både personlig og allmenngyldig

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Trønnes-Christensen, Trude

  Jeg rekker opp hånden for deg

  Når storebror har Downs syndrom. 132 s. Oslo: Cappelen Damm, 2014. Pris NOK 299

  ISBN 978-82-02-43736-7

  Trude Trønnes-Christensen, advokatfullmektig, gjorde seg bemerket i det offentlige ordskiftet om fosterdiagnostikk med kronikken «En søsters stemme» i Aftenposten i 2011. Der avkrevde hun tilhengerne av «tidlig ultralyd» som et tilbud til alle gravide en helhetlig, positiv samfunnsvisjon, og en redegjørelse for fosterdiagnostikkens plass i denne.

  I denne boken utdyper hun sin personlige historie, som er bakgrunnen for hennes engasjement: Storebror Stian har Downs syndrom, og dette har preget Trønnes-Christensens oppvekst og holdninger i de dagsaktuelle debattene. Den innholdsrike familiehistorien fortelles i korte, kommenterte hendelsesglimt. I tillegg foretar hun stadige hopp frem til refleksjoner i nåtiden.

  Det er særlig to ting som gjør at boken blir noe mer enn bare en fortelling om én enkelt familie; for det første, det poetiske, gode språket; for det andre, forfatterens refleksjoner som gjør aspekter ved hennes egen historie mer allmenngyldige. Hvordan er det å vokse opp med et søsken med spesielle behov? Hvordan blir man selv preget, på godt og vondt? «Jeg ser hva Stian har gjort med meg, hva han har presset frem i meg av egenskaper jeg ellers ikke ville hatt», skriver forfatteren. Hvilken verdi har samfunnets mangfold i seg selv, det mangfoldet som personer med Downs syndrom bidrar til?

  De prinsipielle refleksjonene om fosterdiagnostikk og bekymringen for dens samfunnsmessige bivirkninger blir aldri veldig dyptpløyende, men er ofte originale ved at de springer ut av forfatterens egne erfaringer. Slik sett er boken vellykket. Den forteller en medrivende historie og viser at det er allmenn innsikt å trekke ut fra denne. Boken drar veksler på noen intervjuer og samtaler med fagpersoner og andre samfunnsdebattanter, men disse partiene forblir noe uforløste og kunne godt vært utvidet.

  Alt i alt er dette en god bok som forteller en sterk og tankevekkende historie, og som gir innsikt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media