Marius Lund-Iversen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marius Lund-Iversen

Marius Lund-Iversen
02.05.2017
Bojsen-Møller, Finn Krogh, Kaspar Fordøj din anatomi 128 s, ill. København: Munksgaard, 2017. Pris DKK 195 ISBN 978-87-628-1744-9 Det er en økende bevissthet rundt hva vi spiser. Kjøttfrie mandager...
Marius Lund-Iversen
09.12.2014
Synovial fluid is examined as a matter of routine in evaluations of swollen joints. Microscopic examination is used to assess cellularity and the cell types present and to determine whether there are...
Marius Lund-Iversen
07.01.2011
Innen medisinsk diagnostikk har bruken av moderne bildeteknologi økt betraktelig. Som konsekvens av dette gjøres det flere funn av uklar natur, noe som kan føre til problemer i pasientbehandlingen...
Marius Lund-Iversen
09.12.2014
Undersøkelse av leddvæske gjøres regelmessig som ledd i utredningen av hovne ledd. Ved mikroskopisk undersøkelse vurderes cellulariteten, hvilke typer celler som er til stede og om det foreligger...