Rasjonell frykt – og det motsatte

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Nye og sjeldne virus og bakterier skaper frykt. Både enkeltindivider og samfunn kan være villig til å godta ekstraordinære tiltak for å unngå smitte. Det til tross for at det er minimale muligheter for at mange skal blir syke, slik vi nylig har sett med ebolaviruset.

Det vi virkelig har grunn til å engste oss for, skremmer ikke på samme måte. En betydelig større trussel enn sjeldne virus er velkjente bakterieinfeksjoner som inntil nå har vært lette å behandle. Disse kan om relativt kort tid bli farlige – endog dødelige – på grunn av antibiotikaresistens. All bruk av antibiotika gir et seleksjonspress i retning av mer resistente mikrober. Bare et lavere totalforbruk kan gi mindre resistens og beskytte oss på lang sikt. Den europeiske antibiotikadagen markeres 18. november. Helsemyndigheter og fagmiljøer er samstemte i hvor alvorlig denne trusselen er. Utfordringen er å få forbruket ned både hos mennesker og i matproduksjonen.

Anbefalte artikler