Regulerende T-celler i behandling av autoimmunitet

Haakon B. Benestad Om forfatteren
Artikkel

Induksjon av regulatoriske T-celler gir toleranse for autoimmun encefalomyelitt og diabetes hos mus.

Den ideelle behandlingen av autoimmune sykdommer vil være å skape toleranse overfor autoantigener, mens immunresponsen mot andre antigener forblir intakt. En amerikansk forskergruppe har presentert hvordan dette kan gjøres hos mus (1).

Forskerne brukte mus med autoimmun encefalomyelitt eller diabetes (EAE- og NOD-mus). Først induserte de apoptose av immunceller ved hjelp av systemisk bestråling eller antistoffer, deretter ble de kjente autoantigenene injisert. De apoptotiske immuncellene stimulerte fagocytter i sentralnervesystemet og bukspyttkjertelen til å utskille et cytokin (TGF-β). Under påvirkning av dette cytokinet induserte autoantigenene naive CD4+ T-lymfocytter til å bli regulerende T-celler (Foxp3+Treg). De regulerende T-cellene forebygde danningen av skadelige T-celler eller hemmet etablerte skadelige reaksjoner ved de to sykdommene. Immunresponsen mot tuberkelbasiller ble ikke redusert. Etter bestråling måtte fagocyttpopulasjonen bygges opp med injeksjon av miltmakrofager. Dette var ikke nødvendig etter antistoffbehandling (anti-CD20 og anti-CD8).

– Dette er en interessant studie som viser at det er mulig å reetablere toleranse ved autoimmune sykdommer, sier professor Bjarne Bogen ved K.G. Jebsen-senter for forskning på influensavaksiner, Universitetet i Oslo. – Behandling av autoimmune sykdommer med immundempende medisiner har betydelige bivirkninger, og det er derfor behov for å utvikle andre behandlingsprinsipper. T-regulatoriske celler er en relativt nyoppdaget subpopulasjon av T-celler, som kan hemme andre skadelige T-celler. Virkningsmekanismene er i stor grad ukjent, og vi har liten kunnskap om hvordan disse cellene kan induseres i pasienter. Veien frem mot human applikasjon er nok lang, sier Bogen.

Anbefalte artikler