Jarle Sundseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jarle Sundseth

Anette Huuse Farmen, Pål Bache Marthinsen, Jarle Sundseth, Frode Kolstad, Emilia Kerty, Ahmed Elsais
09.12.2019
En mann i 50-årene fikk problemer med å gå vante distanser og opplevde at kraften i bena varierte dag for dag. Trass i aggressiv behandling mot antatt årsak, ble han avhengig av rullestol. En mann i...
Karl-Fredrik Lindegaard, Oddry Folkestad, Johanne Moen, Jarle Sundseth
31.01.2008
Uttrykket «massivt hjerneinfarkt» ble lansert i 1951 ( 1 ). I dag brukes begrepet om akutte hjerneinfarkter som omfatter større deler av en hjernehemisfære. Slike infarkter skyldes oftest en akutt...
Jarle Sundseth, Jon Berg-Johnsen, Sigrun Skaar-Holme, Mark Züchner, Frode Kolstad
05.03.2013
Atlantoaxial rotatory subluxation is a rare condition which was described for the first time by Sir Charles Bell in 1830 ( 1 ). It appears for the most part only in children ( 2  –  4 ) (Fig. 1)...
Jarle Sundseth, Jon Berg-Johnsen, Sigrun Skaar-Holme, Mark Züchner, Frode Kolstad
05.03.2013
Atlantoaksial rotasjonssubluksasjon er en sjelden tilstand som første gang ble beskrevet av sir Charles Bell i 1830 ( 1 ). Den opptrer stort sett kun hos barn ( 2  –  4 ) (fig 1). Når subluksasjonen...
Jarle Sundseth
25.11.2014
Trykkavlastende kraniektomi ved malignt hjerneinfarkt gir like godt resultat uansett hvilken hjernehalvdel som er rammet. Et hjerneinfarkt med størrelse og/eller plassering som gjør at det er fare...