Få komplikasjoner etter akutt divertikulitt

Lise Mørkved Helsingen Om forfatteren
Artikkel

Etter konservativ behandling er det lav risiko for reinnleggelse og akutt operasjon.

Akutt divertikulitt kan få et alvorlig forløp, og noen pasienter kan få flere tilbakefall. I enkelte land anbefales det derfor å gjøre elektiv colonreseksjon i rolig fase. I en nylig publisert studie fra Canada har man undersøkt forløpet av sykdommen for å vurdere om dette er indisert (1).

Studien omfattet 14 124 pasienter som fikk konservativ behandling under sin første episode med akutt divertikulitt. Kumulativ femårsinsidens for reinnleggelse var 9 %, 1,9 % trengte akutt kirurgi og mortalitet av alle årsaker var 14,1 %. Pasienter under 50 år hadde høyere risiko for reinnleggelse enn dem over 50 år (10,5 % versus 8,4 %; p < 0,001), men ikke for akutt kirurgi (1,8 % versus 2,0 %; p = 0,52). Komplikasjoner som abscess og perforasjon ga høyere risiko for reinnleggelse og akutt kirurgi enn ved ukomplisert forløp, henholdsvis 12 % versus 8,2 % (p < 0,001) og 4,3 % versus 1,4 % (p < 0,001).

– Dette er en god studie som viser at norsk praksis er riktig. Det er ikke indisert med rutinemessig elektiv operasjon etter akutt divertikulitt, sier Tom Øresland, som er professor og overlege ved Akershus universitetssykehus. – Operasjon bør kun gjøres på klar klinisk indikasjon, sier han.

– Nyere studier har vist at antibiotika ikke lenger er indisert ved ukomplisert akutt divertikulitt. I tillegg foregår det studier om operasjonen ved perforert purulent divertikulitt kan forenkles. En randomisert studie, der man sammenlikner laparoskopisk skylling av bukhulen med tradisjonell tarmreseksjon, ventes å kunne gi noen svar i løpet av det neste året, sier Øresland.

Anbefalte artikler