Er lavkarbodiett bedre enn diett med lite fett?

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

En ny studie viser at etter ett år har en diett med lavt innhold av karbohydrater større effekt på vektreduksjon og kardiovaskulære risikofaktorer enn en fettfattig diett.

Illustrasjonsfoto: R. Stonehouse/Camera Press/NTB scanpix

Effekten av karbohydratfattig kost på risiko for kardiovaskulær sykdom er uavklart. I en ny studie har amerikanske forskere sammenliknet effekten av lavkarbohydratdiett med fettfattig diett på vektreduksjon og kardiovaskulære risikofaktorer (1).

Personer med betydelig overvekt (BMI 30 – 45 kg/m²) ble randomisert til to ulike kostråd som skulle følges i 12 måneder. Halvparten fikk råd om å spise < 40 g karbohydrat per dag og fikk utdelt en lavkarbohydratdrikk eller -bar for hver dag, mens den andre halvparten skulle spise < 30 energiprosent fett og fikk utdelt en fettfattig drikk eller bar. Alle fikk råd om å bruke umettet fett og å spise mer kostfiber.

Etter 12 måneder hadde lavkarbohydratgruppen (n = 59) redusert kroppsvekten med 3,5 kg mer enn lavfettgruppen (n = 60). Totalkolesterol, LDL-kolesterol, fastende glukose, insulin, systolisk og diastolisk blodtrykk var uendret i begge grupper, mens triglyseridene falt med 0,23 mmol/l i lavkarbohydratgruppen, mot 0,07 mmol/l i lavfettgruppen. HDL-kolesterol økte med 0,24 mmol/l i lavkarbohydratgruppen, mot 0,06 mmol/l i lavfettgruppen.

– Det finnes flere studier ved alvorlig overvekt som har vist størst effekt av lavkarbohydratkosthold etter 12 måneder, sier professor Kjetil Retterstøl ved Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo. Men i noen få studier som har vart i to år, ser man alltid at vektforskjellene konvergerer. Den aktuelle studien er ikke stor nok og varer ikke lenge nok til å gi informasjon om harde endepunkter. Studien er randomisert og prospektiv, men naturligvis ikke blindet og mangler beviskraften som ligger i et dobbeltblindet design. De nordiske kostrådene fra 2013 anbefaler at vi spiser mindre mettet fett, slik også Verdens helseorganisasjon anbefaler, sier Retterstøl.

Anbefalte artikler