Lise Mørkved Helsingen Om forfatteren
Artikkel

Høydose influensavaksine kan bedre beskyttelsen mot influensa hos eldre.

Illustrasjonsfoto: Science photo/NTB scanpix

Svekket immunforsvar hos eldre gir økt risiko for komplikasjoner ved influensa og redusert effekt av influensavaksine. Kan effekten økes ved å øke antigenmengden i vaksinen?

I en nylig publisert studie, sponset av vaksineprodusenten Sanofi Pasteur, ble over 30 000 personer over 65 år randomisert til enten standard- eller høydosevaksine. I løpet av studieperioden fikk 529 personer influensasykdom, definert på grunnlag av kliniske kriterier og laboratoriefunn. Av disse hadde 301 fått standardvaksine og 228 høydosevaksine, dvs. en relativ risikoreduksjon på 24,2 % (95 % KI 9,7 – 36,5) i favør av høydose. Estimert bestefallseffekt av høydosevaksinen var 62 %, mot 50 % for standardvaksinen.

– En svakhet ved denne studien er at samlet estimat for alle som hadde laboratoriebekreftet influensa ikke er oppgitt, sier Ellen Furuseth, som er lege ved Avdeling for vaksine, Nasjonalt folkehelseinstitutt. – Den relative risikoreduksjonen gjaldt dem som ble identifisert ut fra ett av tre kliniske kriteriesett, og for de to andre gruppene var den relative effekten mindre, påpeker hun.

– I Norge er vaksinedekningen hos personer over 65 år så lav som 40 %. Sannsynligvis vil det være mer å hente ved å øke dekningsgraden av standardvaksine enn å gå over til høydosevaksine. Vi må finne nye og bedre måter å forebygge influensa hos eldre på, og denne studien er ett bidrag til den samlede kunnskap på dette området, sier Furuseth.

Anbefalte artikler