Ikke bare for dansere

Per Holck Om forfatteren
Artikkel

Larsen, Eilif

Balletskader

260 s, ill. København: FADL’s Forlag, 2014. Pris DKK 380

ISBN 978-87-7749-709-4

Tittelen er misvisende. Ballettskader er noe de aller færreste leger kommer i kontakt med, og man kunne derfor tro at boken bare var for de få utvalgte. Det er den ikke. Tvert imot kan dette være en oppslagsbok som de fleste leger og viderekomne studenter ville ha nytte av, da den enkelt og oversiktlig gjennomgår et vidt spekter av (idretts-)skader med tilhørende terapi – kanskje med hovedvekten på underekstremitetene.

Boken begynner riktignok med en oversikt over de belastninger som dansere utsettes for. Ballett er langt fra noen «frøkensport», men et beinhardt yrke på linje med toppidrett, og med belastninger som toppidrettsfolk utsettes for, noe undertegnede har fått erfare etter ti år som bedriftslege for Nasjonalballetten. Innledningen følges av et kapittel om bevegelsesapparatets oppbygning, med de forskjellige vevstypenes kjemiske sammensetning, deres belastningsgrenser og mulige insuffisiensårsaker.

Hoveddelen er kapitlet om generelle skader og forebygging av disse, fra hodet til tærne. Kapitlene om hver kroppsregion innledes med en normalanatomisk gjennomgang, ledsaget av illustrasjoner fra kjente plansjeverk og egne fargefotografier og røntgenbilder, hvorpå de enkelte skadetilstandene beskrives med forslag til terapi.

Boken avsluttes med kapitler om epi- og apofyseskader hos barn/unge, i tillegg til hvilke undersøkelsesmetoder som står til rådighet for terapeuten. Den har faste permer, et register og en tilstrekkelig litteraturliste.

Men det er også grunn til kritikk, og den gjelder den unødige bruken av enkelte «ballettspesifikke» ord som plié, relevé, demi-pointe etc. for å fremheve hva som kan forårsake den enkelte skadetype. En mer generell forklaring, ev. som fotnote, kunne ha bidratt til å gjøre denne utmerkede boken mer generell og lettere tilgjengelig for praktiserende leger som ikke ser så mange dansere, men som i større grad møter et flertall av de beskrevne kasus i sin praksishverdag, slik det sies på omslagets bakside. Det danske språket er lett og flytende.

Forfatteren er dansk ortoped og har i mange år vært lege for Den Kongelige Ballet i København og konsulent for Ballettzentrum Hamburg. Jeg kan tilføye at også Nasjonalballetten ved Den Norske Opera & Ballett har konsultert ham og ofte nytt godt av hans kunnskaper innenfor det idrettslige spesialområdet som ballett er.

Boken må ikke oppfattes som «spesiallitteratur» for de få, men som et lett tilgjengelig oppslagsverk for den praktiserende lege.

Anbefalte artikler