Hva er psykososialt arbeid?

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Skærbæk, Eva

  Nissen, Morten

  Psykososialt arbeid

  Fortellinger, medvirkning og felleskap. 189 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 349

  ISBN 978-82-05-46443-8

  Alle forfatterne, unntatt én, er engasjert i et masterprogram i psykososialt arbeid ved Høgskolen i Østfold. Etter et blytungt teorikapittel illustrerer de på en interessant og leseverdig måte ulike praktiske tilnærminger av såkalt psykososialt arbeid. Barn, ungdom, rusmisbrukere og demente personer står sentralt i disse kapitlene. Den narrative og den salutogene tilnærmingen til pasienter eksemplifiseres fint. Forfatterne går også gjennom problematikken ved standardisering av tilnærmingsmetoder på en god måte.

  Et hovedbudskap er at i psykososialt arbeid må behandlerne se hver enkelt pasient i relasjon til livsløp og sosial situasjon og ikke la diagnostikk redusere den hjelpetrengende til et objekt. Metoden for å hjelpe er å skape et pasient-hjelper-forhold som preges av «medvirkning» – i motsetning til å definere den hjelpetrengende som «bruker», for brukerbetegnelsen øker avstanden til den profesjonelle.

  Boken har åpenbart en profesjonsbyggende hensikt. I den grad psykososialt arbeid er (blir) en egen spesialitet, vil det være legitimt med egen utdanning, egne tidsskrifter, egne konferanser og egne stillinger ved høgskolene. Midlene til dette må da tas fra utdanningen i de tradisjonelle hjelpeyrkene. Forfatterne argumenterer for at psykososialt arbeid er en såkalt «transdisiplin» som skal hente sin teori og sitt handlingspotensial fra biter av mange ulike disipliner, som medisin, psykologi, sosiologi, sosialantropologi osv. Det er særlig medisinen man distanserer seg fra, og noen forfattere karikerer den som uinteressert for psykososiale forhold hos sine pasienter. I virkeligheten inneholder utdanningen i psykiatri og klinisk psykologi, som jo er basert på den «bio-psyko-sosiale» modell, nøyaktig de samme elementene som forfatterne mener karakteriserer psykososialt arbeid alene.

  Nettopp derfor vil kolleger innen allmennmedisin, samfunnsmedisin, barnepsykiatri og psykiatri ha glede av de praktiske eksemplene og de praksisnære refleksjonene som denne boken inneholder.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media