God veileder til forbedring i primærhelsetjenesten

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bowie, Paul

  Wet, Carl de

  Safety and improvement in primary care

  The essential guide. 373 s, tab, ill. London: Radcliffe Publishing, 2014. Pris GBP 40

  ISBN 978-1-84619-580-8

  «Primum non nocere» er grunnleggende legeetikk, men først etter publisering av en rapport fra Institute of Medicine i 1999 ble pasientsikkerhet et tema i den moderne helsetjenesten (1). Innsatsen for pasientsikkerhet har vært rettet mot spesialisthelsetjenesten. Gitt det store antall pasientkontakter i primærhelsetjenesten gir dette grunn til undring. I Storbritannia er uheldige hendelser registrert ved 1 – 2 % av konsultasjonene i primærhelsetjenesten. Forebygging av dette er viktig både for pasientsikkerhet, helsepersonell og ressursbruk.

  Redaktørene har solid erfaring fra skotsk helsetjeneste, både fra praksis og forskning. Det er drøyt 40 ulike forfattere, de fleste skotske. Boken er veldisponert og dekker over de viktigste temaene innen feltet. Kapitlene er lettleste, med relevante eksempler og oppsummering i tekstbokser.

  Jeg fant stoff av interesse og til inspirasjon i mange av kapitlene. Moderne medisin medfører risiko for skadelig overdiagnostikk og overbehandling. Systemperspektivet er nødvendig, men det er vi ikke vant til å forholde oss til. Tillit er grunnleggende, og pasienthistoriene forteller hvor viktig det er å være ydmyk, lyttende og ærlig i møte med pasienter som har dårlige erfaringer med helsetjenesten. Jeg noterte meg denne aforismen i et glitrende godt kapittel – The power of apology: «An apology is the superglue of life. It can repair just about anything.» Vi har mye å lære av arbeid med pasientsikkerhet i Skottland.

  Stoffet er balansert og bærer preg av at forfatterne vet hva det innebærer å jobbe i primærhelsetjenesten. Dette er ingen kokebok med en enkel oppskrift som en felles tilnærming til alle problemer i helsetjenesten, men den omhandler både pasienthistorier, teorier, praktiske erfaringer og forskning på en rekke ulike felt. Bidragsyterne understreker at forbedringsarbeid er ressurskrevende: Vi mangler kunnskap og vet ofte ikke hvilken effekt vi kan forvente. Forfatterne argumenterer godt for at vi likevel må arbeide med å redusere risikoen for at helsetjenester skader pasientene.

  Boken kan leses av alle som ønsker å forbedre kvalitet og pasientsikkerhet i primærhelsetjenesten, både klinikere, ledere, rådgivere, helsetjenesteforskere og undervisere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media