Knut Steen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Steen

Knut Steen
26.06.2017
Mindre kirurgiske prosedyrer, som elektiv fjerning av nævuser og basaliomer eller lukking av mindre traumatiske hudsår, utføres hyppig i allmennpraksis. Basert på data fra Helfo som ble analysert ved...
Knut Steen, Eivind Damsgaard
18.01.2007
I tidsrommet oktober-desember 2004 var det en større gastroenterittepidemi i Bergen, forårsaket av vannbåren smitte med Giardia lamblia. 1 300 personer ble diagnostisert med giardiainfeksjon i dette...
Knut Steen, Marta Mjeldheim, Steinar Hunskår
05.11.2009
Legevakttjenesten i Norge er blitt effektivisert de senere årene med flere pasientkonsultasjoner i legevaktens lokaler og færre sykebesøk ( 1 , 2 ). Dette har sannsynligvis medført redusert...
Knut Steen, Steinar Hunskår
05.02.2004
Fastlegeordningen ble innført i Norge 1.6. 2001. Allmennpraktikerne fikk da tildelt en liste med personer som de har et helhetlig allmennmedisinsk ansvar for, inkludert øyeblikkelig hjelp-...
Christina Brudvik, Hina Tariq, Soosaipillai V. Bernardshaw, Knut Steen
05.05.2015
Introduction Wound management in different countries is characterised by local traditions and policies. In many countries it is more common to use topical antibiotics and broad spectrum oral...
Knut Steen
30.04.2000
Subluksasjon av radiushodet har vært kjent som klinisk tilstand i flerehundre år. Allerde i 1671 publiserte Fournier en beskrivelse av tilstanden,mens den første fullstendige engelskspråklige...
Knut Steen
16.09.2014
Lukking av traumatiske hudsår er svært vanlig i allmennpraksis. Beregnet ut fra kombinasjonen av ICPC-2-diagnosekode (kode S 18: åpent sår/kutt) og takstbruk (takst 149a: lokalbedøvelse, takst 100:...
Knut Steen
25.11.2014
Hammer, Ola-Lars Randsborg, Per-Henrik Brudd- og skadebehandling En metodebok. 266 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2014. Pris NOK 499 ISBN 978-82-15-02011-2 Målgruppen er leger som arbeider med...
Christina Brudvik, Hina Tariq, Soosaipillai V. Bernardshaw, Knut Steen
05.05.2015
Sårbehandlingen i forskjellige land er preget av ulike tradisjoner og retningslinjer. Mange steder er det vanligere enn det er i Norge med bruk av antibiotikaholdige sårsalver og...