Re: Profesjonalitet kommer ikke av seg selv

Eivind Lied Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1634

I Tidsskriftet nr. 17/2014 side 1634 skal riktig fødselsår på forfatteren være 1988.

Vi beklager feilen, den er rettet i nettutgaven.

Anbefalte artikler