Eivind Lied

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Eivind Lied

Eivind Lied
16.09.2014
Anne Sofie Mørner Paus og medarbeidere beskriver i en kronikk i Tidsskriftet nr. 15/2014 det «nye» faget pasientkontakt ved Universitetet i Bergen, der profesjonalitet og pasientkommunikasjon står i...
Eivind Lied
14.10.2014
Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 1634 I Tidsskriftet nr. 17/2014 side 1634 skal riktig fødselsår på forfatteren være 1988. Vi beklager feilen, den er rettet i nettutgaven.