Røyking gir økt risiko for seneskader i skulderen

Kirsten Lundgreen Om forfatteren
Artikkel

Senedegenerasjon og omfang av programmert celledød forsterkes av røyking.

Kirsten Lundgreen. Foto: Privat

Forekomsten av skuldersmerter øker med alderen og er relatert til aldringsprosesser i senemansjetten som omgir skulderen. Disse påvirkes av livsstil, genetiske faktorer og skader. Tilhelingspotensialet etter sutur av senerifter i skulderen påvirkes av riftens størrelse, skadens varighet, pasientens alder og livsstil samt sekundære forandringer i tilhørende muskulatur.

Vi ønsket å kartlegge omfanget av senedegenerasjon samt ledsagende endringer i muskulaturen hos pasienter med deltykkelseskader og fulltykkelseskader i senemansjetten. Vi så spesielt etter en sammenheng mellom omfanget av programmert celledød, degenerative forandringer, celleproliferasjon og røyking.

Senevevs- og muskelvevsbiopsier ble høstet i forbindelse med artroskopisk sutur av senerifter og sammenliknet med hverandre og med vevsbiopsier fra friske senemansjetter. Analysene gjorde vi ved University of British Columbia, Vancouver, Canada.

Økt omfang av programmert celledød forekom allerede før etablering av fulltykkelseskader og affiserte senemansjetten generelt. Større skadeomfang var ledsaget av redusert muskelregenereringsaktivitet. Røykerne var yngre enn de andre pasientene, og deres senevev var mer preget av degenerasjon og celledød. Hvorvidt økt programmert celledød er en årsak eller en konsekvens av degenerasjonsprosessen i senemansjetten, er uklart.

Avhandlingen indikerer at forsterket celledød er en faktor ved degenerering av skulderens senemansjett, og at røyking svekker senevevet samt reduserer tilhelingspotensialet.

Disputas

Kirsten Lundgreen disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 4.4. 2014. Avhandlingens tittel er The role of apoptosis in rotator cuff tendinopathy.

Anbefalte artikler