Kirsten Lundgreen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Ortopedisk avdeling

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Hun har bidratt med utforming, revisjon og godkjenning av manuskriptet.

Kirsten Lundgreen er dr.med., spesialist i ortopedisk kirurgi og tidligere leder av Norsk forening for skulder- og albuekirurgi.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Kirsten Lundgreen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media