Tor Atle Rosness Om forfatteren
Artikkel

Effekten av forskjellige kommersielle slankedietter hos overvektige er stort sett den samme. Dette viser en ny metaanalyse.

llustrasjonsfoto: Sciencephoto/NTB scanpix

Metaanalysen omfattet 59 studier med til sammen rundt 7 000 personer med en kroppsmasseindeks (BMI) på ≥ 25 kg/m² som ble undersøkt etter minst tre måneder på ulike dietter (1). Såkalte lavkarbodietter ga størst vekttap (gjennomsnittlig nesten 9 kg etter seks måneder og over 7 kg etter 12 måneder). Dietter med lavt fettinnhold ga omtrent samme vektreduksjon.

– Denne metaanalysen av studier med kommersielle vektreduksjonsdietter bekrefter tidligere oversiktsartikler som tyder på at ingen spesifikke dietter skiller seg ut som spesielt gode eller spesielt dårlige, sier Jøran Hjelmesæth, som er leder av Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold, og professor ved Universitetet i Oslo.

– I metaanalysen har man brukt den anerkjente GRADE-metodikken til systematisk å evaluere kvaliteten på studiene og tiltroen til effektestimatene, men analysen omfatter kun kommersielt tilgjengelig dietter. Resultatene kan derfor ikke generaliseres til ikke-kommersielle vektreduksjonsprogrammer eller retningslinjer, påpeker han.

– Den har heller ikke med data for varig vektendring – ett år er rett og slett for tidlig til å si noe om dette. Jeg savner også data om effekten på blodglukose, lipider og blodtrykk og opplysninger om eventuelle bivirkninger, sier Hjelmesæth.

Anbefalte artikler