Sesongjusterte fødsler er ikke jevnt fordelt på datoer

Terje Dønvold Om forfatteren

Fødsler følger førstesifferloven. Fødsler er ikke likt fordelt på datoene i måneden. Det fødes flere på datoer med lav tverrsum.

Benfords lov, også kalt førstesifferloven, sier at førstesifferet 1 – 9 for tall i naturlige vekstprosesser er høyest for 1 og lavest for 9. Man har lenge antatt at fødsler er likt fordelt på månedens datoer, men i en nylig publisert artikkel i tidsskriftet Tilfeldig gang, utgitt av Norsk statistisk forening, viser jeg at Benfords lov også gjelder for fødsler (1).

Beregningene er gjort på amerikanske fødselsdata innsamlet blant forsikringskunder i perioden 1981 – 1994. En spredt aldersfordeling gir utvisking av helgeeffekt på fødselsdag, som kan skyldes at keisersnitt sjeldnere utføres i helg enn på yrkesdager. For å undersøke falsk signifikans pga. mulige feil eller generelt dårlig datakvalitet i datasettet, undersøkte jeg og fant samme resultat for hele den norske og danske befolkningen. At det fallende forløpet for Benfords lov ikke viskes ut over år og populasjoner, er en indikasjon på signifikant avvik fra uniform fordeling.

Som en regel fødes det altså flere jo lavere tverrsummen av dagnummeret er, dvs. flest fødsler når tverrsummen er 1 og færrest når den er 9. Det betyr igjen flest fødsler den 1., 10., 19. og 28. hver måned og færrest den 9., 18. og 27.

I analysen fant jeg også signifikante kjønnsforskjeller, i tillegg til at datofastsetting for innvandrere og Benfords lov er de viktigste grunnene til personnummersystemets kapasitetsproblem.

Studien kan bidra til bedre bemanningsplanlegging på fødselsklinikker.

1

Dønvold T. Benfords lov i fødselsdata. 2014. Tilfeldig gang. https://sites.google.com/site/statistiskforening/tilfeldig-gang (31.8.2014).

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Helge Brunborg

Dønvold viser interessante variasjoner i fordelingen av fødselsdager i befolkningen (1,2). Konklusjonen hans, at «Studien kan bidra til bedre bemanningsplanlegging på fødselsklinikker», mener jeg imidlertid er villedende.

Terje Dønvold

T. Dønvold svarer:

Brunborg blander feilaktig ekvidistant datofastsettelse av myndighetene for utjevningsformål med sifferpreferanse. Analysen gir signifikante resultater for etniske nordmenn, vestlige innvandrere og ikke-vestlige innvandrere. Det er kun de ekstremt signifikante resultatene for ikke-vestlige innvandrere jeg i artikkelen sier skyldes datofastsetting av myndighetene.

Anbefalte artikler