Terje Dønvold

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Terje Dønvold

Terje Dønvold
14.10.2014
Fødsler følger førstesifferloven. Fødsler er ikke likt fordelt på datoene i måneden. Det fødes flere på datoer med lav tverrsum. Benfords lov, også kalt førstesifferloven, sier at førstesifferet 1 – ...
Terje Dønvold
09.12.2014
Brunborg blander feilaktig ekvidistant datofastsettelse av myndighetene for utjevningsformål med sifferpreferanse. Analysen gir signifikante resultater for etniske nordmenn, vestlige innvandrere og...