Mindre vold etter psykose enn antatt

Fra andre tidsskrifter Psykiatri
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Personer med en psykosediagnose er ikke mer kriminelle enn den generelle befolkning når behandlingen er kommet godt i gang.

  Mennesker med psykoselidelser er blitt karakterisert som mer voldelige enn den generelle befolkningen over tid. En nylig publisert studie fra den norsk-danske TIPS-studiegruppen nyanserer denne stereotype oppfatningen (1). I studien har vi over ti år fulgt 178 personer som kom til behandling for førstegangsepisode av affektiv psykose i perioden 1997 – 2000 i Rogaland, Oslo og Roskilde. Deltakernes kontakt med rettsvesenet ble kartlagt i hele tiårsperioden, og ved tiårsoppfølgingen ble de spurt om voldsbruk og trusler om vold.

  Vi fant at forekomsten av kriminell atferd faller gradvis etter oppstart av behandling. Ti år etter første kontakt med helsevesenet hadde personer med en psykosediagnose ikke mer kontakt med rettsvesenet enn den generelle befolkningen (2 %). Ved tiårsoppfølgingen rapporterte 15 % av deltakere at de hadde brukt vold eller truet med vold det siste året. Dette er 50 % færre enn det som rapporteres for personer med ubehandlet psykose. Betydelig bruk av rusmidler viste seg å være en alvorlig risikofaktor for vold hos personer med en psykosediagnose, også lenge etter at behandling var startet opp. Pasienter med mye hallusinasjoner og/eller vrangforestillinger som også brukte mye rusmidler hadde økt langtidsrisiko for farlig atferd, men dette gjaldt et lite mindretall av deltakerne.

  Vi mener oppsøkende behandling med mål om å oppnå rask symptomreduksjon og lavere rusmiddelforbruk vil kunne føre til lavere risiko for voldelig atferd hos denne undergruppen av pasienter med psykosediagnose.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media