Johannes Langeveld

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johannes Langeveld

Johannes Langeveld
28.10.2014
Personer med en psykosediagnose er ikke mer kriminelle enn den generelle befolkning når behandlingen er kommet godt i gang. Mennesker med psykoselidelser er blitt karakterisert som mer voldelige enn...