Lise Mørkved Helsingen Om forfatteren
Artikkel

Foreldres oppfatning av barnas vekt har endret seg de siste tiårene.

Illustrasjonsfoto: Ralf Hirschberger/NTB scanpix

Overvekt er et økende helseproblem over hele verden, det gjelder også barn og unge. Her har foreldrene en viktig rolle. Dersom foreldrene til et overvektig barn oppfatter barnet som normalvektig, er det lite trolig at problemet får den oppmerksomhet det fortjener. I en amerikansk studie har man undersøkt foreldres oppfatning av barnas vekt og hvordan dette har endret seg fra 1988 og frem til 2010 (1).

Studien omfattet rundt 6 000 barn i alderen 6 – 11 år, og dataene ble samlet inn i periodene 1988 – 94 og 2005 – 10. Foreldrenes oppfatning av barnas vekt ble kategorisert som undervektig, normalvektig eller overvektig og sammenholdt med barnas kroppsmasseindeks. Av de overvektige i perioden 1988 – 94 ble 78 % av guttene og 61 % av jentene oppfattet som normalvektige av foreldrene. I perioden 2005 – 10 var andelen henholdsvis 83 % og 78 %. Sannsynligheten for at overvektige barn ble oppfattet som overvektige av foreldrene sank med 24 % (sannsynlighetsratio 0,76; 95 % KI 0,67 – 0,87) fra 1988 – 94 til 2005 – 10.

– Denne studien bekrefter at foreldre til overvektige barn ofte oppfatter barnet som normalvektig, slik vi fant i en studie fra Bergen for noen år siden, sier Pétur B. Júlíusson, som er postdoktor ved Universitetet i Bergen og overlege ved Barneavdelingen, Haukeland universitetssykehus (2).

– Disse funnene viser hvor viktig det er å gjøre regelmessige vekt- og høydemålinger for å fange opp barn med avvikende vektutvikling på et tidlig tidspunkt. Dessuten må helsevesenet tilby hjelp til familier med barn som sliter med overvekt, sier Júlíusson.

Anbefalte artikler