Aldring og muskelsvekkelse – er det bare trening som hjelper?

Haakon B. Benestad Om forfatteren
Artikkel

Ny kunnskap om hormonelle forandringer og intracellulære signaler i aldrende muskler gir kanskje et grunnlag for å motvirke aldersbetinget muskelatrofi med medikamenter.

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Musklenes evne til å holde seg sterke og regenerere etter skader avtar med alderen. Hos mus har man funnet at kryssirkulering av blod mellom gamle og unge dyr motvirker muskelforfallet hos de eldre, men man vet ikke hvorfor.

En ny studie viser at hormonet oksytocin er med på å opprettholde skjelettmuskulatur (1). Oksytocinnivået avtar med alderen. Tilførsel av oksytocin aktiverte muskelstamceller – satellittceller – hos gamle mus og forbedret delingsevnen slik at muskulaturen bedre kunne bygges opp. I en annen studie fant man at hemning av genet for tumorsuppressorproteinet p16INK4 gjenopprettet regenerativ evne i musklene hos eldre mus (2). Dette genet er dysregulert også i gamle humane satellittceller. Forskerne bak studien antar at dette proteinet er hovedregulatoren for cellulær aldring.

– Dette er interessante funn som indikerer at hormonterapi, og kanskje en gang i fremtiden også genterapi, kan hjelpe aldrende muskler til å bygge seg opp og regenerere etter skader, sier forsker Jo C. Bruusgaard ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo og førsteamanuensis ved Norges Helsehøyskole. – Det er imidlertid verdt å merke seg at vellykket behandling av satellittcellepopulasjonen kun gjør det mulig at musklene responderer normalt i en trenings- eller skadesituasjon. Dersom man ønsker å opprettholde fordums storhet, er det nok ingen vei utenom trening.

Anbefalte artikler