Uforløst om smittsomme mikrober

Elling Ulvestad Om forfatteren
Artikkel

Firshein, William

The infectious microbe

160 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris GBP 20

ISBN 978-0-19-932961-8

Tittelen lover mer enn den holder, for forfatteren gjør ikke noe forsøk på å skille infeksiøse fra ikke-infeksiøse mikrober. Han gir heller ikke et anslag av hvor mange typer smittestoffer som regelmessig smitter mennesket. Av de store gruppene ramser han opp bakterier, virus og sopp, men neglisjerer nærmest parasitter. I mangt er dette derfor en uforløst bok om mikrober.

Og like uforløst er boken i forhold til målgruppen – den interesserte allmennhet. For forfatteren har neppe en klar forestilling om den allmenne lesers kunnskapsnivå, og han har heller ikke tatt deres perspektiv som utgangspunkt for sin fremstilling.

Boken er inndelt i sju kapitler: En introduksjon til den smittsomme mikrobe, Fundamentale biologiske og kjemiske begreper som kan bidra til å forstå patogenisitet, Mikrobiologiens historie, Nye og tilbakevendende sykdommer, Kasuistikker, Biofilmer og til slutt Biologisk terrorisme. For alle kapitlene gjelder det at forfatteren har tatt for seg de aspektene ved tematikken han synes er mest interessant, og derfor virker da også fremstillingen relativt usystematisk.

Men disse innvendingene til tross – The infectious microbe er en god bok for den som kjenner noe til mikrobiologi fra før, og som dessuten ønsker en kort og konsis repetisjon av mikrobenes molekylærbiologi. Forfatteren har vært professor i biologi i nærmere 50 år og har undervist ulike typer studenter enda lenger. Og derfor preges boken av en rekke figurer som sammenfatter kompliserte funksjoner på en god og forståelig måte.

Anbefalte artikler