Godt om makt og maktesløshet ved avhengighet

Jørgen G. Bramness Om forfatteren
Artikkel

Orford, Jim

Power, powerlessness and addiction

273 s. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. Pris GBP 19

ISBN 9781107610095

Mange teorier og fagretninger har opp gjennom årene forsøkt å forklare avhengighet eller aspekter ved avhengighet. Psykologi, sosiologi, økonomi, medisin, biologi, psykiatri, filosofi og mange andre. Man har forklart avhengighet gjennom å se på valg, vilje, preferanser, appetitt, psykologiske mekanismer, dopamin og andre biologiske mekanismer, psykiatrisk sykelighet, utagering, gener og feillæring, for å nevne noen teorier. I denne boken fra 2013 ser professor emeritus Jim Orford fra universitetet i Birmingham på bruk, misbruk og avhengighet i et maktperspektiv.

Etter å ha gjennomgått tre meget illustrerende kliniske eksempler omtaler han avhengighet av alkohol, narkotika og spill. Han snakker om rusmidlers evne til å få folk til å føle seg mindre maktesløse i den akutte fasen, for så å oppleve mindre makt etter hvert som avhengigheten overtar. Han forteller om maktesløshet i sosiale relasjoner, om hvordan rusmidler kan ta kontroll over familie og samfunn.

Forfatteren gjennomgår også på en forbilledlig måte den makt som alkohol- og spillindustrien, og også internasjonal narkotikatrafikk, har og effektivt benytter seg av for å påvirke markeder og gi seg selv større spillerom. For dem som lurer på hvorfor det alltid synes å være slik at man gir disse aktørene litt mer frihet til å øke sin utbredelse, gir den foreliggende boken svar. Her er rikelig med eksempler på hvordan alkohol og spillindustri bruker sin innflytelse til å definere en alternativ virkelighet. Vi ser hvordan alkohol og spill vinkles som noe positivt for de mange, mens problemer med dette i stadig større grad fører til sykdom og individproblemer for de få, de andre, de syke.

Etter hvert som man leser denne boken, blir man klar over at den dekker et viktig og for lite utforsket felt. «Makt» i ordets ulike betydninger er et sentralt begrep som også må tas med i vår forståelse av hva avhengighet er. For alle som jobber med avhengighetsproblematikk klinisk, forskningsmessig eller forvaltningsmessig, er dette en god bok som kan gi viktig innsikt. For av og til kan vi alle føle oss maktesløse. Da hjelper det å peke på underliggende strukturer som kan gi økt forståelse!

Anbefalte artikler