Barnekardiologi for frakkelommen

Vegard Bruun Wyller Om forfatteren
Artikkel

Johnson, Walter H.

Moller, James H.

Pediatric cardiology

The essential pocket guide. 3. utg. 392 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014. Pris GBP 50

ISBN 978-1-118-50340-9

Denne boken er ment å være et praktisk hjelpemiddel i barnekardiologens kliniske hverdag på sentralsykehusnivå. I 12 kapitler presenteres alle de vanlige kardiologiske problemstillingene hos barn og ungdommer etter tradisjonell disposisjon, med vekt på diagnostikk. Klinisk vurdering og enkle supplerende undersøkelser, som EKG, vies forholdsvis stor plass. Ekkokardiografi er derimot omtalt forholdsvis kortfattet, og mer avanserte kartleggingsmetoder, som CT, MR og fysiske funksjonstester, er nesten ikke inkludert i det hele tatt. Behandling beskrives summarisk – dette er ikke en bok for kolleger på sykehus med tilgang til kirurgiske eller kateterbaserte metoder.

Det er mye tekst og få figurer – samtlige i svart-hvitt. En del av teksten står i ramme med grått raster – det dreier seg av og til om oppsummeringer, andre ganger er det vanskelig helt å forstå begrunnelsen for dette designgrepet.

Jeg lar meg ikke begeistre av denne utgivelsen. Ekkokardiografi er i dag tilgjengelig på alle norske barneavdelinger og er en uovertruffen metode for både anatomisk og hemodynamisk kartlegging. Da er detaljerte beskrivelser av subtile pulskarakteristika og auskultasjonsfunn av begrenset interesse. Plasmakonsentrasjonsmåling av peptidet proBNP er en enkel, tilgjengelig og nyttig undersøkelse for vurdering av hjertesvikt – men dette omtales ikke. Mange kolleger ville hatt nytte av enkle, oversiktlige beskrivelser av hvordan ulike medfødte hjertefeil skal håndteres – hva er for eksempel gjeldende indikasjon for invasiv utredning/behandling? Når skal pasienten henvises til et større senter? Men slike oversikter får man sjelden, og i den grad de presenteres, samsvarer de ikke alltid med norsk praksis.

Grundig hemodynamisk forståelse gir boken heller ikke, noe som for så vidt er rimelig, størrelsen tatt i betraktning. Men dermed blir også bruksområdet smalt – den er for stikkordpreget for nybegynnere i faget, og altså temmelig irrelevant for de erfarne. Konklusjon: Bruk pengene på noe annet!

Anbefalte artikler