Faste stillinger

Hege Gjessing Om forfatteren
Artikkel

Endelig har vi fått gjennomslag for faste stillinger for leger i spesialisering. Dette kan være en av de største forbedringene i legers arbeidsvilkår i nyere tid. Økt trygghet i arbeidssituasjonen kommer i ytterste konsekvens pasientene til gode.

I Legeforeningen er vi ganske enkelt utrolig glade for dette, samtidig som vi ikke har noen planer om å hvile på laurbær. Det er ennå langt frem, og vi kommer til å få mye å gjøre.

Fra 1.7. 2015 skal alle som ansettes i stillinger for leger i spesialisering ansettes fast, med unntak av ved reelle vikariater. I praksis betyr det at den dagen disse legene får sin spesialitet kan de fortsette i sin stilling frem til de (etter søknad) får tilbud om en overlegestilling. Dette vil gjøre at ingen bør la være å sende inn sine papirer i frykt for å miste jobben. Sånn er det nå.

Det er ikke etablert nye «legespesialiststillinger». Det dreier seg om et personlig opprykk til ny lønnskategori. Retten til fordypningstid og nødvendige kurs faller bort, fordi dette er avtalte rettigheter som skal sikre at man blir spesialist. Men man får opptjening av tid til overlegepermisjon og rett til fri til kurs i inntil ti dager per år.

Perioden som legespesialist er ment å være kort og ingen kan søke på stilling som legespesialist. Den neste søknaden vil bli til overlegestilling.

Hva da med gruppe I avdelingene? Mange har vært bekymret for at faste stillinger vil bety at det blir vanskeligere å få tilgang til disse avdelingene, og at karriereutviklingen stopper opp. For å sikre rotering skal det lages avtaler mellom sykehus. Avtalene skal legge grunnlag for planer for den enkelte lege, slik at fremdriften sikres. Dette betyr at det fortsatt vil være midlertidige opphold på gruppe I avdelinger, men du beholder stillingen din på hjemsykehuset. På dette punktet er det vesentlig at tidsrammene for oppholdene overholdes i større grad enn i dag.

Med dagens system er det allerede kødannelser i mange fag. Det er naturlig fordi det er et poeng i seg selv å beholde den eneste stillingen man har. Og hvis det er fireårsstilling på et gruppe 1-sykehus, der en faglig sett bare trengte 18 måneder, da blir det kø.

Så er det et stort behov for å rydde opp i mylderet av ulovlige vikariater. Jeg håper at innføringen av faste stillinger vil være til inspirasjon i dette arbeidet, som i stor grad må skje ute på sykehusene. Vi skal selvsagt stille opp med hjelp.

En svært viktig effekt av innføring av faste ansettelser er at ingen sjefer lenger kan true med at du ikke har jobb om få måneder, dersom du har kritiske bemerkninger om driften, eller faktisk ikke har mulighet til å påta deg merarbeid. I tillegg bør dette gjøre at det blir slutt på at kvinner (og i økende grad menn) settes i vanskelige situasjoner i forbindelse med at de skal bli foreldre. Her har sykehusene blitt stemplet som «versting» av Likestillingsombudet. Det er på tide å få fjerne det stempelet.

Anbefalte artikler