200 år med medisinstudier i Norge

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Da undervisningen ved Det medisinske fakultet startet høsten 1814, var Norge det eneste landet i Europa med en universitetsutdanning som ikke skilte mellom medisinere og kirurger. Dette gjorde den norske legeutdanningen unik på begynnelsen av 1800-tallet. Først mot slutten av århundret, etter lenge å ha vært spredt på offentlige og private undervisningsinstitusjoner – så vel militære som sivile, med og uten tilknytning til sykehus – ble legeutdanningen i Europa gjennomgående et universitetsanliggende.

I disse dager feirer Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo sitt 200-årsjubileum med slagordet «Vi har tenkt på framtida i 200 år». Vi gratulerer!

Anbefalte artikler