Einar Kristian Borud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Einar Kristian Borud

Arne Johan Norheim, Einar Kristian Borud
19.09.2018
Historically, hypothermia, cold injuries and frostbite have claimed many human lives and inflicted debilitating injuries on a considerable number of military personnel. In the Great Northern War in...
Arne Johan Norheim, Einar Kristian Borud
17.09.2018
Hypotermi, kulde- og frostskader har opp gjennom historien krevd mange menneskeliv og påført et betydelig antall militært personell invalidiserende skader. I den store nordiske krigen på 1700-tallet...
Arne Johan Norheim, James Mercer, Louis de Weerd, Einar Kristian Borud, Terje Sagen, Dag Hjelle
16.09.2014
I 2013 registrerte Forsvaret 143 personer med perifere frostskader, og oppmerksomheten rundt militær opplæring i mestring av kulde er økt. Vi ønsker nå å bruke infrarøde varmekameraer for å...
Einar Kristian Borud
05.08.2014
Heyerdahl, Oscar Lystad, Nils Lærebok i akupunktur 3. utg. 397 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2013. Pris NOK 699 ISBN 978-82-15-02120-1 Begge forfatterne er leger, og bakgrunnen for...