Arne Johan Norheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Arne Johan Norheim

Arne Johan Norheim, Einar Kristian Borud
19.09.2018
Historically, hypothermia, cold injuries and frostbite have claimed many human lives and inflicted debilitating injuries on a considerable number of military personnel. In the Great Northern War in...
Arne Johan Norheim, Einar Kristian Borud
17.09.2018
Hypotermi, kulde- og frostskader har opp gjennom historien krevd mange menneskeliv og påført et betydelig antall militært personell invalidiserende skader. I den store nordiske krigen på 1700-tallet...
Arne Johan Norheim, Oscar Heyerdahl, Nils Lystad, Terje Alræk
28.11.2017
Hvorvidt akupunktur virker og hvor stor den eventuelle effekten er, har vært et omstridt tema i mange år. Mye taler for at effekten av akupunktur er klinisk relevant. Akupunktur brukes både i...
Arne Johan Norheim
24.09.2009
I over 150 år har historien om medisinske mirakler i Lourdes gjentatte ganger vært fremme i mediene. Vår medisinske hverdag må på ett eller annet vis forholde seg til påstander om mirakuløs...
Arne Johan Norheim
20.03.2001
Min forskningsinnsats og mine publikasjoner hadde dreid seg om holdninger til og erfaringer med akupunktur, og noe av min inspirasjon var kommet fra en artikkelserie om allmennpraktikernes holdninger...
Arne Johan Norheim
20.01.2001
Strikkhopp og fastlegeforhandlinger kan sammenliknes, mener Arne Johan Norheim i fritt svev på New Zealand. Foto privat Plutselig var muligheten til stede for å avslutte min allmennmedisinske...
Arne Johan Norheim, Erik Jesman Pedersen, Vinjar Fønnebø, Lillian Berge
30.09.2001
Bygger på undersøkelse publisert i Scandinavian Journal of Primary Health Care (11) Tradisjonell kinesisk akupunktur har gjennom flere år vært presentert som effektiv behandling mot kvalme (1)...
Arne Johan Norheim, Vinjar Fønnebø, Anita Salamonsen
05.04.2016
The course of serious disease is difficult to predict, even for experienced clinicians. In the encounter with complementary and alternative medicine (CAM), patients occasionally experience an...
Arne Johan Norheim, Vinjar Fønnebø, Aslak Steinsbekk, Terje Alræk
10.09.2000
Dette var sentrale spørsmål ved den første verdensomspennende konferansen innen forskning i alternativ medisin, Evidencebased complementary medicine – state of the evidence and methodological...
Arne Johan Norheim, Hans Ivar Heimgard
30.09.2000
Selv om det er store forskjeller i regelverk og rammebetingelser mellom norske forhold og det amerikanske leger arbeider under, er det likevel sannsynlig at utviklingen i Europa og Norge vil følge de...
Arne Johan Norheim
04.11.2010
Et dagskurs for drosjesjåfører kan være første trinn i utviklingen av prehospital akuttmedisin i utviklingsland. I mange utviklingsland finnes det ofte ikke noe slikt som prehospital akuttmedisin ( 1...
Arne Johan Norheim
12.08.2010
Den norske legen Anne Østmo Scott er en av pionerene i arbeidet med å utvikle allmennhelsetjenesten på New Zealand. Nylig besøkte jeg Wellsford Medical Centre, som hun driver sammen med en kollega...
Arne Johan Norheim
17.06.2011
Kan tilskudd av vitamin C til gravide i utviklingsland bidra til færre sykehusinnleggelser under svangerskapet? I en åpen randomisert studie ved et helsesenter i Uganda ble 384 gravide randomisert...
Arne Johan Norheim
08.04.2011
The Royal London Hospital for Integrated Medicine er det største offentlige sykehuset i Europa som tilbyr alternativ behandling. Her har pasienter i mer enn 160 år fått tradisjonell medisinsk...
Arne Johan Norheim
18.02.2011
Akupunktur under og akupressur etter operasjon virker forebyggende mot postoperativt oppkast hos barn og bør vurderes hos alle kirurgiske pasienter. Illustrasjonsfoto Ingrid Liodden Studien, som ble...
Arne Johan Norheim
29.11.2011
Alternativ behandling og folkemedisin blir brukt av diabetikere i Uganda, særlig av dem som føler at helsevesenet har sviktet. Dette er et av resultatene i en beskrivende studie gjennomført ved...
Arne Johan Norheim
06.09.2011
Det er usikkert om justering av egenandeler på helsetjenester i utviklingsland påvirker folkehelsen. Dette viser en gjennomgang av studier der man har sett på effekten av å innføre, fjerne eller...
Arne Johan Norheim
07.01.2011
Årlig fødes 1 400 barn med klumpfot i Uganda. Håpet er at alvorlig grad av fysisk funksjonshemning kan unngås ved folkeopplysning og bedre basalkunnskap i helsetjenesten. The Uganda Sustainable...
Arne Johan Norheim
04.03.2011
Forsinket og ufullstendig behandling av sår på hornhinnen kan føre til alvorlig synstap og blindhet. Det viser en retrospektiv studie av pasienter innlagt på grunn av hornhinnesår i 2008 ved Enugu...
Arne Johan Norheim
09.08.2011
Malaria er et stadig økende problem i enkelte områder i Afrika, på tross av betydelig innsats fra det internasjonale samfunn. Dette viser en retrospektiv studie av pediatriske innleggelser for...