Arne Johan Norheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : arne@avital.no

Institutt for militær allmennhelse

Forsvarets sanitet, Sessvollmoen

og

Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

UiT – Norges arktiske universitet

Arne Johan Norheim er spesialist i allmennmedisin, instituttsjef og professor i helsetjenesteforskning. Han er prosjektleder for utvidet systematisk infeksjonsovervåking mot covid-19 i Forsvaret.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Arne Johan Norheim
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media