Acetylsalisylsyre kan forebygge preeklampsi

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Daglig bruk av acetylsalisylsyre i lave doser fra annet trimester kan forebygge preeklampsi hos en del kvinner, og det er ikke negative effekter.

Illustrasjonsfoto: Thinkstockphoto

Preeklampsi er den vanligste og farligste svangerskapskomplikasjonen for mor og barn over hele verden. En rekke risikofaktorer er kjent, men tilstanden er vanskelig å forutsi. En amerikansk forskergruppe har nylig gjort en systematisk gjennomgang av studier om bruk av acetylsalisylsyre i lav dose for å forebygge sykdom og død ved preeklampsi (1).

21 randomiserte studier med kvinner med forhøyet eller gjennomsnittlig risiko for preeklampsi og to store kohortstudier ble inkludert i analysen. Avhengig av utgangsrisikoen var bruk av acetylsalisylsyre assosiert med en absolutt risikoreduksjon på 2 – 5 % for preeklampsi (relativ risiko 0,76; 95 % KI 0,62 – 0,95), på 1 – 5 % for intrauterin veksthemming (RR 0,80; 95 % KI 0,65 – 0,99) og på 2 – 4 % for prematur fødsel (RR 0,86; 95 % KI 0,76 – 0,98). Det ble ikke påvist bivirkninger av betydning, verken for mor eller barn.

– Denne systematiske gjennomgangen bekrefter tidligere funn om en moderat beskyttende effekt av acetylsalisylsyre på preeklampsiutvikling hos omtrent en firedel av kvinner med økt risiko, sier professor Annetine Staff ved Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus. – Studien kunne ikke vise noen reduksjon i perinatal dødelighet, til tross for redusert preeklampsiforekomst og færre premature forløsninger. Dette kan skyldes at de fleste studier er foretatt i land der mortalitet og morbiditet ved preeklampsi er lav, sier hun.

– Preeklampsi er et syndrom med kompleks patofysiologi, og det er usannsynlig at samme type forebygging vil være like effektivt hos alle gravide. Vi trenger mer kunnskap om hvordan vi bedre kan identifisere risikogruppene, for eksempel gjennom sirkulerende maternelle biomarkører, sier Staff.

Anbefalte artikler