Re: Legemiddelassistert rehabilitering – viktig behandling med dilemmaer

Rune Helgesen Om forfatteren
Artikkel

«Generelt bør det derfor være et mål å holde flest mulig i behandling,» skriver Skeie og medarbeidere i denne kronikken om Legemiddelassistert rehabilitering (1). Sannsynligvis avslutter mange behandlingen fordi det ikke er tilstrekkelig med medisiner for dem i programmet. Jeg mener Dolcotin og Substitol skulle vært innført, men det virker som om man er livredd for at pasientene skal få litt eufori. Dolcotin og Substitol tar mye av «nervene», og da slipper man problemet med at pasienter ber om mye benzodiazepiner. Jeg tror mange av dem som slutter i LAR gjør det fordi LAR-medisin ikke hjelper mot angst/nerver.

Anbefalte artikler