Re: Hvorfor blir jeg ikke sitert?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hem har en artig kommentar om sitering (1), og han er ikke alene om å være skuffet. For mange år siden sendte noen av oss en artikkel til Lancet om effekten av trusler mot leger (2). Vi var henrykte over at den ble akseptert, men den har nesten ikke blitt sitert (16 siteringer i Google Scholar). En «back-of-the-envelope-analyse» om fremtidig legemangel vi publiserte i Tidsskriftet fikk derimot Stortinget til å vedta utbygging av pre-klinikk i Trondheim (3).

  Hem fremhever salige Gregor Mendel som en forsker som ikke ble forstått av sin samtid, men kanskje fortjente han ikke bedre. Han er trolig et tidlig eksempel på fusk i forskningen (4). Hans teori om arvelover var korrekt nok, men tallene var trolig pyntet på for å overbevise leserne om lovmessigheten. Han hadde for få observasjoner til å få så «pene» tall som han publiserte.

  Verden er evig urettferdig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media