Ottar Sjaastad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ottar Sjaastad

Ottar Sjaastad, Johan Petter Hesselberg
14.10.2014
Vi har ifølge Stovner ment at andre artikler i Litauen-serien – «ikke SKAL omtales» (altså et påbud). Det har vi selvsagt ikke skrevet. Vi skrev at vi i hovedsak har beskjeftiget oss med den første,...
Ottar Sjaastad, Johan Petter Hesselberg
16.09.2014
Vi har også brukt flertallsformen om Litauen-studiene fordi det eksisterer mer enn én undersøkelse. Vi har imidlertid i hovedsak beskjeftiget oss med den første, skjellsettende artikkelen og vil...
Ottar Sjaastad, Johan Petter Hesselberg
17.06.2014
Det er den delen av vår kronikk som omhandler Litauen-studien Stovner konsentrerer seg om. Det er rimelig å holde seg til denne også i fortsettelsen, selv om Stovner forsøker å avspore debatten ved å...
Ottar Sjaastad, Johan Petter Hesselberg
01.07.2014
Stovner har med sine kommentarer brakt oss i forskjellige retninger, og det kan være på sin plass å summere litt. For det første, Stovner har i sitt siste innlegg ikke nevnt noe mer om den betydelige...
Ottar Sjaastad, Johan Petter Hesselberg
08.04.2014
Vi har i lang tid undret oss over at man i spesialisterklæringer angående nakkeslengsaker har kommet frem til stereotype utforminger, til dels med konklusjoner der logikken kan være vanskelig å...