Ottar Sjaastad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ottar Sjaastad

Ottar Sjaastad, Johan Petter Hesselberg
16.09.2014
Vi har også brukt flertallsformen om Litauen-studiene fordi det eksisterer mer enn én undersøkelse. Vi har imidlertid i hovedsak beskjeftiget oss med den første, skjellsettende artikkelen og vil...
Ottar Sjaastad, Johan Petter Hesselberg
17.06.2014
Det er den delen av vår kronikk som omhandler Litauen-studien Stovner konsentrerer seg om. Det er rimelig å holde seg til denne også i fortsettelsen, selv om Stovner forsøker å avspore debatten ved å...
Ottar Sjaastad, Johan Petter Hesselberg
14.10.2014
Vi har ifølge Stovner ment at andre artikler i Litauen-serien – «ikke SKAL omtales» (altså et påbud). Det har vi selvsagt ikke skrevet. Vi skrev at vi i hovedsak har beskjeftiget oss med den første,...
Ottar Sjaastad, Johan Petter Hesselberg
08.04.2014
Vi har i lang tid undret oss over at man i spesialisterklæringer angående nakkeslengsaker har kommet frem til stereotype utforminger, til dels med konklusjoner der logikken kan være vanskelig å...
Ottar Sjaastad, Johan Petter Hesselberg
01.07.2014
Stovner har med sine kommentarer brakt oss i forskjellige retninger, og det kan være på sin plass å summere litt. For det første, Stovner har i sitt siste innlegg ikke nevnt noe mer om den betydelige...