Praktisk, moderne anestesi på en engasjerende måte

Johan Ræder Om forfatteren
Artikkel

Syme, Phoebe

Jackson, Robert

Cook, Tim

Challenging concepts in anaesthesia

Cases with expert commentary. 267 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris GBP 45

ISBN 978-0-19-968627-8

Dette er en bok i serien «Challenging concepts», der eksperter kommenterer reelle kliniske kasuistikker. Redaktørene av denne utgivelsen representerer ca. 40 britiske anerkjente medforfattere. Boken er bygd opp rundt 18 kasuistikker fordelt på temaområdene luftveishåndtering, perioperative forhold, laparoskopi, fedmekirurgi, nevroanestesi, obstetrisk anestesi, barneanestesi, akutt smerte, multitraumer og pasienter med hjertesykdom. Hver kasuistikk blir referert som fortløpende tekst, fulgt av diskusjon. Det er omfattende referanselister som går frem til 2012, også med referanse til nyttige nettsteder og offisielle retningslinjer. Mye av plassen brukes til innskutte blåfargede ruter med lærepunkter. Dessuten er det kliniske tips og korte ekspertkommentarer i margen. Teksten er ispedd enkle strekfigurer og noe svart-hvit bildediagnostikk relatert til de omtalte kasuistikkene.

Boken er heftet, med god lesbarhet for hovedteksten, mens de innskutte delene har mindre skrift, og ekspertkommentarene er til dels krevende å lese mot en kraftig, dyp blå bakgrunn. Det er et godt stikkordregister samt en oversikt over de mange forkortelsene, som ikke alltid er intuitive for en ikke-engelsk leser.

Kasuistikkene er representative for klinisk praksis og lette å følge. Kommentarer i egne ruter fungerer godt. Forfatterne er godt oppdatert, selv om en anmelder alltid vil være uenig i enkelte standpunkter. Britiske forhold er nokså lik de norske rent fagmessig, selv om anestesiologer i Storbritannia tradisjonelt har snevrere arbeidsoppgaver. De er mindre engasjert prehospitalt, samt i intensiv- og smertebehandling; dette er heller ikke viet særlig plass i boken.

Dette er imidlertid ikke en tradisjonell, systematisk lærebok. Kasuistikkene dekker på ingen måte hele det anestesiologiske spekteret, og det er litt tilfeldig hvilke temaer forfatterne har valgt å gå i dybden på. Viktige områder som for eksempel regionalanestesi, postoperativ smertelindring og kvalme er summarisk behandlet. Det er lite stoff knyttet til farmakologi og liten systematikk i tilnærmingen til den perioperative pasientsløyfe.

Likevel er boken et forfriskende alternativ til mer tradisjonelle tekstbøker, systematiske kurs og temaoversikter. Det er også svært prisverdig at forfatterne tar standpunkt til kontroversielle spørsmål; ett av alternativene blir alltid valgt. Vi får vite hvordan det gikk, og andre mulige valg diskuteres.

Det er ikke angitt målgruppe for boken, men den representerer nyttig og engasjerende lesning for alle typer anestesipersonell. Den kan brukes av leger under spesialisering, men da gjerne i tilknytning til at man høster egenerfaring fra liknende kasus og har en erfaren kollega å diskutere med. Boken kan også trygt anbefales til erfarne kolleger som vil oppdatere seg på en lettlest og engasjerende måte.

Anbefalte artikler