Godt, men ujevnt om søvn for nevrologer

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kirsch, Douglas B.

  Sleep medicine in neurology

  175 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014. Pris GBP 63

  ISBN 978-1-4443-3551-4

  Denne utgivelsen inngår i en serie som har som målsetting å gi en kortfattet, men tilstrekkelig innføring i ulike aspekter av medisin som nevrologer kan stå overfor. Denne gang dreier det seg om diagnostikk og behandling av søvnsykdommer. I forordet anføres det at boken også kan passe for andre klinikere med interesse for søvn og søvnsykdommer.

  Boken har et delikat utseende og er trykt med to spalter med forholdsvis tett og liten skrift, som brytes opp av små «bokser» med «tips and tricks» eller «cautions», som dels er nyttige, dels unødvendige.

  22 forfattere har bidratt, alle fra USA, noe boken bærer preg av. Den inneholder 15 kapitler, hvorav de tre første er en generell orientering om tilnærminger og utredningsmetoder som kan benyttes i møte med pasienter med søvnproblemer. Deretter omtales de forskjellige søvnsykdommene og utredning og behandling av disse. Til slutt kommer et kapittel om søvnproblemer med særlig tilknytning til nevrologiske sykdommer, et kapittel om søvnsykdom og bilkjøring og et eget kapittel om søvnsykdommer hos barn, med hovedvekt på forhold som er annerledes enn hos voksne.

  Helhetsinntrykket er at boken gir en god oversikt over feltet søvnmedisin. De fleste kapitlene understreker de enkelte søvnsykdommenes mulige relasjon til nevrologiske problemstillinger. Derimot er for eksempel 15 tettskrevne sider om kjevekorrigerende inngrep lite relevant i en nevrologisk praksis.

  Døgnrytmeforstyrrelser er bare summarisk omtalt under insomni og kunne med fordel vært nærmere utdypet, både med hensyn til årsaksforhold og behandling. Et kapittel om bilkjøring og søvnighet er lite interessant for norske nevrologer, som har mer bruk for en gjennomgang av regler og forskrifter i den norske motorvognloven og veitrafikkloven.

  De beste kapitlene er bl.a. kapitlet om parasomni og metoder for å skille dem fra nattlige epileptiske anfall. Også kapitlet om «restless legs syndrome», periodiske leggbevegelser og andre bevegelsesforstyrrelser under søvn er meget godt. Dessuten er et eget kapittel om søvnforstyrrelser ved nevrologiske sykdommer interessant og nyttig lesning.

  Denne utgivelsen formidler nyttig kunnskap, men tilsvarende bøker tilpasset nordiske forhold finnes både på norsk og dansk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media