Mona Skard Heier

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mona Skard Heier

Inger Anette Hynås Hovden, Mona Skard Heier
05.01.2006
I 1980 hadde klinisk nevrofysiologi eksistert som hovedspesialitet i 23 år, og det var etablert laboratorier ved regionsykehusene, Sentralsykehuset i Akershus og Statens senter for epilepsi...
Morten Engstrøm, Eyvind Rugland, Mona Skard Heier
08.01.2013
Vanlig plassering av elektroder og annet registeringsutstyr ved polysomnografi. Øverste panel viser respirasjonsvariabler til venstre (5 minutter) og EEG, øyebevegelse og elektromyografi til høyre (...
Mona Skard Heier, Michaela D. Gjerstad, Stine Knudsen
25.06.2013
I disse dager foreligger nye retningslinjer for behandling av barn med søvnsykdommen narkolepsi. De senere årene har man fått økt kunnskap om årsaksmekanismer og kliniske uttrykksformer. Halvparten...
Mona Skard Heier
02.09.2014
Kirsch, Douglas B. Sleep medicine in neurology 175 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014. Pris GBP 63 ISBN 978-1-4443-3551-4 Denne utgivelsen inngår i en serie som har som målsetting å gi en...