Brita Pukstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Brita Pukstad

Brita Pukstad
30.04.2009
Gottrup, F T, Karlsmark Sår Baggrund, diagnose og behandling. 2.utg. 454 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2008. Pris DKK 478 ISBN 978-87-628-0580-4 Både Sverige og Danmark ligger foran...
Brita Pukstad
07.04.2005
© Archivo Iconografico, S.A./Corbis/SCANPIX Forsidebildet viser en dekorasjon fra en kylix (gresk drikkebeger), datert til omkring år 490 f.Kr. Dekorasjonen, som i dag er på Staatliche Museum i...
Brita Pukstad
07.04.2005
Lindholm, Christina Sår 278 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2003. Pris SEK 475 ISBN 91-44-04052-0 Ordet sjunger såret friskt – gott ord är gott läkeblad . Dette gamle svenske ordtaket innleder...
Brita Pukstad
12.11.2012
Lindholm, Christina Sår 3. utg. 440 s, tab, ill. Oslo: Akribe, 2012. Pris NOK 628 ISBN 978-82-7950-122-0 Velkommen til tredje del i føljetongen av anmeldelser Bøker som heter SÅR ! Den trofaste og...
Brita Pukstad
30.09.2014
Andersen, Klaus Ejner Lomholt, Hans Bredsted Thestrup-Pedersen , Kristian Klinisk dermatologi og venerologi 270 s, tab, ill. Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 575 ISBN 978-82-05-42553-8...