Kaja Nordengen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Nevrologisk avdeling

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Kaja Nordengen er postdoktor og lege i spesialisering. Under den beskrevne problemstilling var hun i spesialisering ved Nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Kaja Nordengen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media