Ulik overlevelse etter ruptur av abdominalt aortaaneurisme

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Overlevelsen etter ruptur av abdominalt aortaaneurisme er bedre hos pasienter som er behandlet på sykehus med høyt behandlingsvolum, viser en ny studie fra England og USA.

  Dødelighet og behandling ved ruptur av abdominale aortaaneurismer er undersøkt i en registerstudie (1). Studien omfatter i underkant av 11 800 pasienter fra England og 23 900 pasienter fra USA som fikk diagnosekoden for ruptur av abdominalt aortaaneurisme.

  I USA døde 53  % av pasientene i løpet av innleggelsen, mens tilsvarende andel i England var 66  % (p < 0,0001). 80  % av de amerikanske pasientene fikk kirurgisk behandling, mot 59  % av de engelske pasientene. Endovaskulær behandling fremfor åpen kirurgi ble oftere valgt i USA enn i England. Dødelighet etter inngrepene var lik (41,8  % i England og 41,7  % i USA).

  I begge land var overlevelse assosiert med økt bruk av endovaskulær behandling, høyt behandlingsvolum ved det aktuelle sykehuset og høy sengekapasitet ved sykehuset. Innleggelse på en helge- eller helligdag reduserte overlevelsen.

  – Det er to hovedkonklusjoner i studien: Bedre overlevelse i USA enn i England skyldes at en større andel pasienter i USA får operativ behandling. Mortalitet etter behandling – enten endovaskulært eller åpen kirurgi – er lik i begge land, sier thoraxkirurg Kirsten Krogh-Sørensen ved Oslo universitetssykehus.

  – I begge land er overlevelsen signifikant bedre ved universitetssykehus. Disse sykehusene behandler en større andel pasienter operativt, overlevelsen er bedre hos dem som får behandling, og en større andel behandles endovaskulært. Forfatterne konkluderer med at behandling ved ruptur av abdominalt aortaaneurisme bør sentraliseres til universitetssykehus.

  – I Norge behandles ruptur av abdominale aortaaneurismer ved 12 sykehus, og bare to hadde et årlig volum over ti. Helse Sør-Øst opphevet høsten 2013 bestemmelsen om at endovaskulær behandling av abdominalt aortaaneurisme er en regionsfunksjon, og besluttet at dette kan desentraliseres til områdesykehus, sier Krogh-Sørensen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media