Røykeslutt med e-sigarett?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Flere holder seg røykfrie hvis de bruker e-sigaretter som hjelpemiddel ved røykeslutt.

  Elektroniske sigaretter, ofte omtalt som e-sigaretter, er batteridrevne innretninger som leverer nikotindamp i stedet for nikotinrøyk til brukeren. Det er hevdet at de er langt mindre helseskadelig enn vanlige sigaretter, og bruken øker over store deler av verden. Kan så e-sigaretter være til hjelp ved røykeslutt?

  Over 5 800 personer som hadde gjort minst ett forsøk på å slutte å røyke uten profesjonell hjelp siste år, ble inkludert i en britisk spørreskjemaundersøkelse. Rundt 460 av disse hadde brukt e-sigarett som hjelpemiddel ved røykeslutt, rundt 1 900 hadde brukt andre nikotinerstatningsmidler og rundt 3 500 hadde prøvd å slutte uten spesielle hjelpemidler. I en modell der det bl.a. ble justert for styrke av nikotinavhengighet, var oddsratio for å holde seg røykfri med e-sigarett 1,63 ganger høyere enn med nikotinerstatning (95  % KI 1,17 – 2,27) og 1,48 ganger høyere enn uten noe hjelpemiddel (95  % KI 1,19 – 2,18).

  – De aller fleste forsøk på å slutte å røyke foregår uten hjelp fra helsepersonell, påpeker Karl Erik Lund, som er forskningsleder ved Statens institutt for rusmiddelforskning. Han mener at resultatene fra denne studien kan reflektere virkelige effekter bedre enn resultater fra eksperimentelle studier der røykerne følges tett. – Svakheten ved denne naturalistiske studiedesignen er at gruppene som sammenliknes, har ulike karakteristika som bare til en viss grad lar seg kontrollere for, sier han.

  – Det er tidligere vist at e-sigaretter reduserer røyksug, demper abstinenssymptomer og reduserer forbruket av sigaretter. Resultatet fra denne studien gir et betydelig bidrag til et kunnskapsgrunnlag som i stadig sterkere grad indikerer at e-sigaretter også har effekt for røykeslutt, sier Lund.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media