PSA-screening av 60-åringer?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Screening for prostataspesifikt antigen (PSA) hos 60-åringer har bare effekt over et bestemt PSA-nivå.

  Illustrasjonsfoto: Jerker Andersson/Bildhuset/TT
  Illustrasjonsfoto: Jerker Andersson/Bildhuset/TT

  Screening for prostataspesifikt antigen (PSA) fører til redusert dødelighet av prostatakreft, men er omdiskutert på grunn av kostnader og risiko for overdiagnostisering. Nå har en internasjonal forskergruppe undersøkt utfall ved PSA-screening ved 60-årsalder (1).

  Studien omfattet en screenet gruppe på rundt 1 700 svenske menn i alderen 57 – 62 år og en ikke-screenet gruppe på rundt 1 100 menn fra Malmö, som fikk lagret blodprøver i 1981 da de var 60 år gamle. Spredningen i PSA-nivå var omtrent lik i gruppene. Blant menn med PSA-nivå < 2 ng/ml ble det påvist 767 flere tilfeller av prostatakreft per 10 000 screenede enn i den ikke-screenede gruppen, men uten at dette ga lavere mortalitet av prostatakreft. For menn med PSA-nivå ≥ 2 ng/ml var det derimot betydelig færre dødsfall som følge av prostatakreft. Det var nødvendig å screene 23 menn og diagnostisere seks menn for å forhindre ett dødsfall av prostatakreft i løpet av 15 år.

  – I denne studien så man på subgrupper av menn med ulike PSA-nivåer, forklarer overlege Viktor Berge ved Urologisk avdeling, Oslo universitetssykehus. – Totalt hadde 26  % av mennene PSA ≥ 2,0 ng/ml, og screening førte til en betydelig mortalitetsreduksjon.

  – En svakhet med studien er at den omfattet relativt få menn og at det i løpet av 15 års oppfølging bare var henholdsvis 14 og 16 pasienter som døde av prostatakreft i de to kohortene. Med så få hendelser blir de statistiske estimatene usikre. Det var heller ingen statistisk signifikant forskjell i total prostatakreftmortalitet mellom kohortene, kun for PSA-subgrupper. Studien støtter funn i andre studier og gir ytterligere holdepunkter for at PSA-screening bør individualiseres, sier Berge.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media