Det nytter å trimme – også for eldre

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Eldre fikk mindre problemer med å bevege seg etter å ha deltatt i et strukturert treningsopplegg.

  Illustrasjonsfoto: Samfoto Argus
  Illustrasjonsfoto: Samfoto Argus

  I overkant av 1 600 personer i alderen 70 – 89 år ble inkludert i en amerikansk randomisert multisenterstudie og fulgt opp nesten tre år i snitt (1). Halvparten av deltakerne fikk tilbud om å delta i et treningsprogram. Dette besto av to sesjoner per uke på et treningssenter og 3 – 4 sesjoner på egenhånd og inneholdt gange i 30 minutter, styrketrening i ti minutter og balansetrening i ti minutter. Den andre halvparten, kontrollgruppen, fikk undervisning om helse for eldre og generell opplæring i strekkøvelser.

  – Med stadig flere eldre og økt forventet levetid er tiltak for å hindre og utsette funksjonssvikt av stor viktighet, sier Anette Hylen Ranhoff, som er professor i geriatri ved Universitetet i Bergen og overlege på Diakonhjemmet Sykehus i Oslo. Regelmessig fysisk aktivitet har en gunstig effekt når det gjelder å forebygge aldersrelaterte sykdommer og bevare funksjon, men denne studien gir økt kunnskap om hvordan og hvor mye fysisk aktivitet som skal til.

  – Studien er velgjennomført og omfatter eldre som lever et sedat liv og som er i faresonen for å utvikle mobilitetsproblemer. Det viktigste funnet er den klare reduksjonen i permanente mobilitetsproblemer hos dem som trente, sier Ranhoff.

  – Kortvarige avbrudd i treningen var vanlig, men det var få som sluttet. Trolig kan et slikt tilbud gjennomføres uten store kostnader, fordi såpass mye av treningen foregår på egenhånd. Det kan dermed være aktuelt også for norske kommuner, sier Ranhoff.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media