Praktisk om prosedyrer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gjærde, Lars Iversen

  Subhi, Yousif

  Konge, Lars

  Procedurebogen

  135 s, ill. København: Munksgaard, 2014. Pris DKK 275

  ISBN 978-87-628-1238-3

  Denne lille boken i frakkelommeformat er en praktisk veileder der 51 kliniske prosedyrer blir gjennomgått. Målgruppen er først og fremst nyutdannede leger og medisinstudenter, men den kan være nyttig også for sykepleiere og annet helsepersonell. Forfatterne er en stor gruppe danske leger med lang erfaring i undervisning i praktiske ferdigheter, og innholdet er kvalitetssikret ved hjelp av erfarne spesialister innen hvert fagfelt.

  Det er ikke tatt med verken teoretisk bakgrunn, indikasjoner eller kontraindikasjoner til noen av prosedyrene, noe redaktørene understreker i forordet. Hensikten med utgivelsen er å veilede detaljert i praktisk utførelse av vanlige prosedyrer som de fleste leger har nytte av å kunne. Prosedyrene blir gått gjennom trinn for trinn ved hjelp av enkle illustrasjoner og kort, konsis tekst. For hver prosedyre er det fire tekstbokser, én om forberedelser, én om informasjon som bør gis til pasienten, én med utstyrsliste og avslutningsvis én tekstboks om problemløsning.

  Det meste er tatt med, fra arteriepunksjon, EKG-undersøkelse og reponering av skulderluksasjon til syning av lik. Hjerte-lunge-redning vies seks sider, mens de fleste andre prosedyrene får fra to til fire sider.

  Boken er et godt supplement for å føle større trygghet i utførelsen av praktiske prosedyrer som man ikke har gjort så mange ganger, eller som det har gått en stund siden man fikk demonstrert. Som turnuslege har jeg hatt nytte av flere av prosedyregjennomgangene i boken, og den kan anbefales til alle som ønsker å bli tryggere og bedre på korrekt utførelse av vanlige kliniske prosedyrer!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media