Miljørettet helsevern i (britisk) praksis

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bradley, Naima

  Harrison, Henrietta

  Hodgson , Greg

  Essentials of environmental public health science

  A handbook for field professionals. 206 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris GBP 30

  ISBN 978-0-19-968288-1

  Den sentrale helseadministrasjonen i Storbritannia er nylig omorganisert. Fra 2013 er Public Health England det utøvende organet for folkehelsearbeidet, blant annet med mandat til å styrke kompetansen innen de forebyggende tjenestene.

  Denne utgivelsen er laget av Public Health England både som en ressurs for studenter og en håndbok for utøvere av lokalt miljørettet helsevern. Den gir praktiske anvisninger for hvordan man skal kartlegge potensielt helseskadelige miljøfaktorer, og hvordan man kan vurdere risiko. Den går kortfattet gjennom hvordan kunnskap om fysiokjemiske egenskaper av agens kan bidra til antakelser om helsekonsekvenser. Ett kapittel er viet risikoanalyse og risikokommunikasjon. Bruk av geografiske informasjonssystemer og metoder for miljøanalyser beskrives med vekt på praktisk anvendelse. Egne kapitler behandler luftforurensninger, vannkvalitet, bakkeforurensninger og avfallshåndtering. Det avsluttende kapitlet tar opp miljøproblematikk i en videre kontekst, som bærekraftig utvikling, klimaendringer og andre globale helsetrusler som den teknologiske utviklingen medfører.

  Det sier seg selv at mange enkeltheter må utelates i en bok på omkring 200 sider, men bokens begrensede format er også dens styrke. Innholdet er godt strukturert og veksler bra mellom generelle prinsipper og eksempler på konkret anvendelse. Omfattende og oppdaterte referanser gjør det enkelt for leseren å søke ytterligere kunnskap. Boken er tenkt brukt sammen med to mer grunnleggende innføringsbøker i henholdsvis toksikologi (1) og miljøepidemiologi (2). Samlet utgjør disse bøkene en oppdatert kunnskapskilde for det tradisjonelle miljørettede helsevernarbeidet. Selv om gjennomgangen av lovverk og administrative strukturer ikke er relevant for norske forhold, er det meste av innholdet for øvrig matnyttig stoff også for norske utøvere.

  En liten innvending til slutt: Forlaget har valgt en svak blåfarge på tekst og figurer, noe som gjør lesningen unødig belastende for eldre øyne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media