Hendig oppslagsverk om nyresykdommer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Steddon, Simon

  Ashman, Neil

  Oxford handbook of nephrology and hypertension

  2 utg. 972 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris GBP 33

  ISBN 978-0-19-965161-0

  Den første utgaven av denne oppslagsboken ble publisert i 2006. Den ble da raskt en av mine favorittbøker fordi informasjonen var kortfattet, konsis og ikke minst praktisk nyttig i en travel klinisk hverdag, når tiden ikke strakk til for et dypdykk i de store lærebøkene. Denne utgaven er blitt betydelig bedre og mer omfattende. Den gir praktisk klinisk informasjon og samtidig stor detaljrikdom.

  Dette er en grei bok for alle leger som kommer i kontakt med pasienter med kronisk og akutt nyreproblematikk eller blodtrykksproblemer. Den er nok spesielt nyttig for leger i spesialisering i indremedisin/nyresykdommer, men også for spesielt interesserte leger i allmennpraksis. Den rommer også mye informasjon om hypertensjon og urologi.

  Boken gir kompakt kunnskap, men er oppdatert og inneholder relevant informasjon om diagnostikk og behandling. Siden kunnskapen om nyresykdommer generelt er variabel og ofte oppfattes som vanskelig tilgjengelig, fyller boken et behov som er stort utenfor det miljøet som har nyresykdommer som spesialitet. Boken kan plasseres i en frakkelomme uten å gi for store nakkeproblemer – den veier bare 486 gram til tross for nesten 1 000 tettskrevne sider.

  Bokens 14 kapitler omfatter alt fra klinisk vurdering og praktiske prosedyrer til mer detaljert kunnskap om akutt og kronisk nyreskade, hypertensjon og urologi. Både praktisk dialysebehandling og behandling av pasienter som har gjennomgått nyretransplantasjon, har fått bred plass. Ulike typer akutt nyreskade er det som er mest grundig omtalt i denne andre utgaven – det er veldig bra. Transplantasjon har fått en stor plass i forhold til tidligere, også etter min oppfatning bra. Elektrolyttforstyrrelser er konsist beskrevet, med mulige årsaksforhold, symptomatologi, nødvendige undersøkelser og klare behandlingsforslag. Noen av kapitlene er utfylt med relativt få tabeller, algoritmer, figurer og tegninger, som er relevante og bryter opp teksten.

  Dette er absolutt ikke en bok man leser side for side. Det er kjedelig. Det er en bok man benytter for å få informasjon der og da om konkrete problemstillinger, derfor er det viktig at stikkordregisteret er omfattende og godt. Boken inneholder ikke referanser, og forslaget til nyttige lenker er beskjedent. Ulempen ved slike oppslagsverk er at de må oppdateres ganske ofte, og åtte år er lang tid. Boken har for øvrig vært tilgjengelig som app fra 2011, men appen er ikke oppdatert.

  Jeg vil på det varmeste anbefale dette hendige oppslagsverket – det vil være til nytte for både erfarne og mindre erfarne kolleger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media