En solid dansk lærebok i farmakologi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Brøsen, Kim

  Simonsen, Ulf

  Kampmann , Jens P.

  Basal og klinisk farmakologi

  5. utg. 949 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2014. Pris DKK 1 100

  ISBN 978-87-7749-683-7

  Dette er en etablert dansk lærebok som lenge har vært på «topp 5»-listen over anbefalt farmakologilitteratur ved medisinstudiet i Trondheim. Den forrige utgave kom i 2010 og fikk god omtale i Tidsskriftet (1). Ifølge forordet er mange kapitler siden da blitt fullstendig revidert og oppdatert, blant annet med nye legemidler. Den generelle oppbygningen er imidlertid bevart fra tidligere utgaver og består av de tre delene «basal farmakologi», «spesiell farmakologi» og «klinisk farmakologi». Som navnene tilsier, dekker første del farmakologiske prinsipper, altså hva legemidlene gjør med kroppen og hva kroppen gjør med legemidlene, mens andre del handler om spesifikke terapiområder, som antiarytmika, antireumatika og antiepileptika. Siste del tar for seg ulike klinisk-farmakologiske temaer, som bivirkninger, interaksjoner og legemiddeldosering ved høy og lav alder, graviditet, amming, nyresvikt og så videre. Boken inneholder til sammen hele 81 underkapitler skrevet av 91 forfattere, og omfatter det meste fra kontraststoffer via barnepsykiatri til doping, alt med oppsummerende faktabokser til slutt.

  For meg fremstår dette som en utmerket lærebok av «den gamle skolen». Den har ingen fargerik layout eller fancy illustrasjoner, men et faglig innhold som er helt gjennom solid, og en tekst uten sjenerende fakta- eller skrivefeil. Språket er kortfattet og presist, og få setninger er overflødige. Dette er ikke en bok man leser fra perm til perm, men heller en der man kikker i innholdsfortegnelsen og finner det kapitlet man ønsker å fordype seg i, for eksempel «medisiner til eldre». Kapitlene er korte nok til å leses i sin helhet. Man kan gjerne gule ut teksten mens man leser, men det er ikke plass til å skrive ned egne notater. Til det er margene rett og slett for smale, og linjeavstanden for liten.

  Jeg anbefaler boken til alle som vil (eller må) lære mer om basal og klinisk farmakologi, og som finner dansk språk og danske terapitradisjoner henholdsvis mer lettlest og mer relevant enn engelskspråklig litteratur. Hvis du derimot trenger mye farger og store illustrasjoner for å holde konsentrasjonen oppe, bør du supplere med annen litteratur, eller mer kaffe.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media