Lise Eilin Stene

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Lise Eilin Stene (f. 1981) er lege ved Sosialpedagogisk seksjon og postdoktor ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Hun har en ph.d. i samfunnsmedisin. Hun har, som sine medforfattere, bidratt med idé, utforming/design, analyse av data, tolkning av data, utarbeiding, revisjon og godkjenning av manuset.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

og

Sosialpediatrisk seksjon

Barne- og ungdomsklinikken

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Artikler av Lise Eilin Stene
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media