Lise Eilin Stene

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lise Eilin Stene

Erik David Wiström, Lise Eilin Stene, Grete Dyb
23.08.2016
Terrorhandlinger kan gi alvorlige akutte stressreaksjoner og på sikt posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD) eller andre kroniske helseproblemer ( 1  –  3 ). De som blir rammet, vet ofte ikke...
Erik David Wiström, Lise Eilin Stene, Grete Dyb
23.08.2016
Terrorist acts can result in severe, acute stress reactions, and post-traumatic stress disorder (PTSD) or other chronic health problems in the long term ( 1  –  3 ). Those affected are often unaware...
Lise Eilin Stene
01.07.2014
Medikamenter forskrives oftere til kvinner som har opplevd vold fra partner. Lise Eilin Stene. Foto: Lars Sørlie Psykiske og fysiske helseproblemer forekommer hyppigere hos kvinner som har opplevd...