Ellen Ruud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ellen Ruud

Ellen Ruud, Henrik Holmstrøm, Erik Thaulow
15.05.2003
Klinisk symptomgivende trombose sees hos 1 – 2 % av barn med kompleks hjertesykdom ( 1 ), mens rapportert dødelighet hos barn med trombose etter hjertekirurgi er 40 – 100 % ( 2 ). Mest utsatt er barn...
Ellen Ruud, Adriani Kanellopoulos, Bernward Zeller, Eva Widing, Geir Erland Tjønnfjord, Sophie Dorothea Fosså
02.10.2012
Cancer in children is rare, and accounts for only 1 % of all cancer incidences in Norway ( 1 ). Care for children with cancer is special because the patient is growing and developing, and most have...
Ellen Ruud, Adriani Kanellopoulos, Bernward Zeller, Eva Widing, Geir Erland Tjønnfjord, Sophie Dorothea Fosså
02.10.2012
Kreft hos barn er sjelden og utgjør kun 1 % av total kreftforekomst i Norge ( 1 ). Barnekreftomsorgen er spesiell fordi pasienten er i vekst/utvikling, og de fleste har utsikter til et langt liv...
Ellen Ruud
01.07.2014
Vriens, Jacques Kule kidz gråter ikke 251 s. Oslo: Cappelen Damm, 2014. Pris NOK 149 ISBN 978-82-02-43769-5 Denne lettleste boken henvender seg til barn i alderen fra 9 til 12 år og handler om 12 år...
Ellen Ruud
10.03.2015
Seneffekter etter kreftbehandling av barn og ungdom er vanlig og forbundet med livslang økt dødelighet. I Norge er det ikke etablert helsetjenester som ivaretar pasientgruppen etter endt oppfølging...